FILM PERFORAT

FILMS

INFUVAC_categ     PRODUCTES PER A INFUSIÓ I BUIT

BOSSA

                        

ABSORCIÓ / DRENATGE

                          

FILMS

  

PELABLES

                           

NUCLIS

 

ADHESIUS

 

TUBS/CONNECTORS

 

MAQUINARIA

 

 

El film perforat es col·loca entre el Peel Ply i la malla de drenatge o manta d'absorció, en funció de la temperatura, pressió o complexitat del sistema es pot utilitzar un film o un altre. Els films estan perforats o no en funció de si hi ha d'haver sagnat d'excés de resina o no i per permetre la sortida de l'aire. Existeixen 2 tipus de perforació P3 per a treballs de buit i P31 per a una major extracció, especialment recomanat per a sistemes d'infusió.