MANTENIMENT I FABRICACIÓ DE PISCINES

MANTENIMENT I FABRICACIÓ DE PISCINES

Troba aquí tot el que necessitis per el manteniment de piscines de poliéster. Un manteniment cada 5 o 6 anys es recomanable per no tenir problemes en un futur.

Resina per piscines de Fibra de vidre Gelcoat / Topcoat per piscines de fibra de vidre

Normalment es presenten 2 tipus de situacions:

Una piscina de ciment que es vol enfibrar per aconseguir una estanquitat i un acabat blau durador en el temps

Una piscina ja de fibra, prefabricada o no, que requereix manteniment i renovació.

Per al cas d'enfibrar, es requereix una superfície neta, llisa a la qual s'aplicaran 2 o 3 capes de Mat de fibra de vidre, impregnada amb resina de polièster. Per últim aplicar una capa de 500gr / m2 de Topcoat blau piscina.

Per al cas de necessitar només renovar la capa blava, en una piscina que no estigui danyada, es requereix polir tota la capa en mal estat, reparar en cas necessari fissures o esquerdes i recobrir amb una capa de Topcoat blau piscina, a raó de 500gr / m2.

Cada piscina pot presentar diferents necessitats i cal tenir-les en compte i seguir les indicacions d'aplicació dels productes, per aconseguir el millor resultat.

Contacta amb nosaltres per a rebre assessorament i ajuda en el càlcul de les quantitats necessàries.