RESINA ACRIL·LICA

RESINA ACRÍL·LICA

Les resines acríl·liques són una bona alternativa a les resines de poliéster tradicionals ja que contenen l'aigua com a únic dissolvent. Existeixen diferents resines segons la necessitat de cada projecte. A RESINECO disposem d'Alginat per el·laboració de motlles ràpids, escaioles super dures que generalment s'apliquen en laboratoris dentals i JESMONITE com a resina no tòxica i una versatilitat extraordinària.

Tot i que es pot considerar el guix o la escaiola com una resina, ja que es pot aplicar per colada o laminat amb teixits (arpillera, ràfia, venes mèdiques) existeixen productes que ofereixen propietats mecàniques superiors així com un àmpli ventall d'efectes decoratius.

Aquest es el cas de la resina JESMONITE, líder mundial en resines en base aigua que ofereix desde resina per treballar amb fibra de vidre a càrregues i additius per a el·laboració de gel-coats metàl·lics i múltiples efectes de pedra artificial.

Totes les resines d'aquesta categoria ofereixen la màxima seguretat en l'entorn de treball i la facilitat d'ús tan en grans tallers com en domicilis particulars.

L'Alginat és un material per a motlles ràpids, amb aigua i apte per a reproduccions de parts del cos ja que no és tòxic i pot estar en contacte amb la pell.

Resina Acríl·lica JESMONITEAlginat dental per a motlles